Ansökan om inträde

Arbetslöshetskassan Vision vänder sig till dig som leder, utvecklar eller administrerar Sveriges välfärd. Du arbetar i en kommun, ett landsting, ett bolag eller en stiftelse inom det kommunala området. Du kan också arbeta i en privatägd verksamhet kopplad till skola, vård och omsorg, eller i Svenska kyrkan, annat trossamfund eller ekumenisk organisation. Också du som inte arbetar just nu kan gå med, om du senast arbetade inom något av dessa områden.

Steg

  • Personuppgifter (steg 1 av 4) (valt nu)
  • Medlemskap (steg 2 av 4) (valt nu)
  • Autogiromedgivande (steg 3 av 4) (valt nu)
  • Granska uppgifter (steg 4 av 4) (valt nu)
Personuppgifter(steg 1 av 4)

Här fyller du i dina uppgifter, så att vi kan kontakta dig vid behov.

ÅÅMMDD-XXYZ
Fyll gärna i ditt telefonnummer så att vi kan nå dig om vi behöver ytterligare uppgifter.
Medlemskap(steg 2 av 4)

Du kan bli medlem hos oss om du arbetar, eller om du senast arbetade, inom vårt verksamhetsområde enligt ovan. Kryssa för ett av alternativen.

ÅÅÅÅMMDD
Fyll i namnet på företaget eller organisationen där du arbetar, till exempel Kalmar kommun.
Uppgiften hittar du i regel på löneavin
Fyll i var du arbetar, till exempel Förskolan Blomman.
Autogiromedgivande(steg 3 av 4)

Vill du betala med autogiro?

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontonummer, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, till exempel 8327-9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea där kontonumret är detsamma som ditt personnummer, använd 3300 som clearingnummer.

Granska uppgifter
Granska och skicka in din ansökan.

Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Medlemskap
checkbox Arbetar just nu
checkbox Arbetat tidigare
Datum för senast arbetad timme
checkbox Under/efter jobb utomlands
Land
Arbetsgivare
Arbetsgivarens telefon
Arbetsgivarens org. nr
Arbetsplats
Vad arbetar du som, vad är dina arbetsuppgifter?
Medlemskap
Autogiromedgivande
checkbox Jag vill använda autogiro
Clearingnummer (Om clearingnumret har 5 siffror, ange bara de 4 första.)
Kontonummer

Har du problem med signeringen kan du testa att byta till en annan webbläsare. Rekommenderade webbläsare är Internet Explorer (version 9.0 och senare), Chrome (version 25.0 och senare), Firefox (version 18.0 och senare).
Teknisk information och support hittar du här
Systemkrav för Mobilt BankID hittar du här