Ansökan klimatinvesteringsstöd

Viktig info innan du fyller i ansökan!
Huvuddelen av fälten är obligatoriska att fylla i. Det finns möjlighet att i de obligatoriska textfälten hänvisa till bilaga, och på sista sidan i ansökningsformuläret bifoga PDF-filer till ansökan.
Sammanlagda storleken på bifogade filer får inte överstiga 10 Mb.
Ansökan kommer skickas till Länsstyrelsen för det län där du angivit att åtgärden ska genomföras.
Firmatecknare och kontaktperson för åtgärden kommer få en kvittens på att ansökan mottagits till de e-postadresser som angivits. Kontrollera att denna kvittens kommit, glöm inte att även kontrollera skräppostmappen.
Läs mer om stödet på Naturvårdsverket.se
Läs också mer om hur formuläret fungerar på Naturvårdsverket.se

Steg

  • Uppgifter om sökande (valt nu)
  • Uppgifter om åtgärd (valt nu)
  • Övrigt (valt nu)
Uppgifter om sökande

Uppgifter om organisationen

Saknar organisationen organisationsnummer, ange 000000-0000.

Ange företagsinformation

Det finns en eller flera SNI-koder för er organisations verksamhet. Ange den som ni bedömer vara mest relevant för den sökta åtgärden.

Uppgifter om kontaktperson för åtgärden

Uppgifter om firmatecknare för den sökande organisationen

Obs! Till ansökan ska bifogas dokument som styrker att personen har behörighet att agera för organisationens räkning. Det kan exempelvis vara en delegationsordning, en fullmakt eller utdrag ur bolagsregistret som styrker att personen är firmatecknare.

Uppgifter om åtgärd

Ange plats för åtgärden. Om åtgärden sker på flera platser, använd knapparna nedan.

För varje laddningsstation, ange dess koordinater enligt SWEREF 99 TM, antal laddningsuttag, effekt samt om den är publik eller icke-publik. Använd knapparna nedan om ansökan omfattar mer än en laddningsstation, t ex flera olika p-garage. (Flera laddningsuttag i ett och samma p-garage kan ses som en enda laddningsstation.)

Plats 1

Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.
Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.

Planerade aktiviteter

Aktivitet 1

Åtgärdens investeringskostnader (kr)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Personal

Externa tjänster

Investeringar, utrustning och material

Finansiering av investeringskostnader (kr)

Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.

Underlag för beräkning av utsläppsminskning

Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.
Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.
Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.
Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.
Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.
Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.
Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.
Övrigt

Ansökan kommer skickas till Länsstyrelsen för det län där du angivit att åtgärden ska genomföras.
Firmatecknare och kontaktperson för åtgärden kommer få en kvittens på att ansökan mottagits till de e-postadresser som angivits. Kontrollera att denna kvittens kommit, glöm inte att även kontrollera skräppostmappen.
Läs mer om stödet på Naturvårdsverket.se

Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.
Fältet får innehålla upp till 12000 tecken.